Sunday, 20 January 2013


Pe site-ul ANAF am vazut ca s-a modificat cererea privind destinatia sumei reprezentand pana la 2% din impozitul anual. 
     Aceasta se depune de catre persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii si asimilate acestora, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata. Formularul se completeaza de mana in doua exemplare din care unul ramane la contribuabil. Cei care isi exprima optiunea pot solicita directionarea acestei sume catre o singura entitate non-profit in limita unei sume maxime de 300 lei pe an. Data depunerii formularului este data inregistrarii acestuia la organul fiscal sau data depunerii la posta, dupa caz.
     
    Daca doriti sa sprijiniti Clubul Sportiv Ecvestria prin directionarea celor 2 % din impozitul pe venit din anul 2011, puteti descarca formularul de pe blog si completa astfel:
- anul 2012;
- adresa dumneavoastra;
- Codul Numeric Personal;
- se bifeaza casuta "Sustinerea unei entitati nonprofit / unitati de cult"
- se inscrie denumirea completa a entitatii nonprofit:  "ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV ECVESTRIA"
- se inscrie codul de identificare fiscala al asociatiei:28943925
- se completeaza contul bancar al asociatiei: RO66RZBR0000060014737094 Raiffeisen Toporasi
- se semneaza si se depune pana la data de 25 mai 2013.

Multumim!